Co je homeopatie?

Haomeopatie je celostní léčebná metoda známá déle než 200 let.

Jde dle WHO (Světová zdravotnická organizace) o druhý nejrozšířenější způsob léčby na světě. Homeopatie je založena na principu podobnosti – similia similibus curantur – podobné léčit podobným. Zjednodušeně, látka která u zdravých lidí vyvolává konkrétní potíže, může jako homeopaticky připravený lék stejné potíže odstranit.

Funguje homeopatický lék jako placebo?

Jak bychom ale vysvětlili velmi dobré výsledky homeopatické léčby ve veterinární praxi nebo u kojenců? Nikdo z nich často netuší, že nějaký lék dostává a většinou je jim to jedno.

Jak tedy funguje homeopatie?

Nebylo to nikdy spolehlivě vysvětleno, ale z praxe vyplývá, že aktivuje vlastní síly organismu k činnosti a tím nastoluje jeho celkovou rovnováhu. V případě, že je léčba dobře vedena, vždy dochází ke zlepšování více potíží najednou a to i na různých rovinách ( psychické i fyzické ).

Příběh z historie:

Po jedenácti letech praxe zavřel německý lékař Samuel Hahnemann v roce 1790 svojí ordinaci, protože byl zklamán lékařskou praxí té doby.
Samuel Hahnemann

Při čtení knih objevil dílo M.Cullena o kůře chininovníku, která se tehdy používala jako lék na intermitentní horečku a malárii. Hahnemann byl k této léčbě skeptický a rozhodl se účinek sám na sobě vyzkoušet.
Zjistil však, že chininovník u něj po požití vyvolává příznaky malárie a opakující se horečku, také třes, bolesti hlavy a slabost končetin. Jako všichni lékaři té doby znal zákon podobnosti od Hippokrata a myslel, že našel tohoto důkaz.

Na dalších 13 let se pustil do zkoumání toxických i netoxických látek. Uvědomil si totiž, že látky mohou být ředěny a zbavovány tak své toxicity. S každým dalším ředěním a protřepáním mají větší účinek a tak přišel na svět první homeopatický lék China officinalis.