Průběh a výhody homeopatické léčby

Průběh a výhody homeopatické léčby

Průběh homeopatické léčby a reakce na lék je velmi individuální, tak jako je každý člověk sám o sobě unikátní.

Existují však pravidla, podle kterých lze vyhodnotit zda je lék správný.

Léčebný proces a reakce na lék probíhá:

 1. Z nitra ven
  nejdříve jsou řešeny hluboce uložené problémy, např. psychické, emocionální, až pak přijdou na řadou problémy fyzické, počínaje důležitými vnitřními orgány a konče třeba kůží.
 2. Od shora dolů
  nejdříve ustupují symptomy hlavy, pak trupu a končí nohami
 3. Potíže ustupují v opačné pořadí než jak se objevovaly
  př. ekzém – alergická rýma – astma –alergická rýma – ekzém
  po léku se může opět objevit na krátkou dobu příznaky dávno potlačené rýmy a pak ekzému

Často proto mluvíme o přechodném zhoršení , zesílení symptomů a znovuobjevení starých, někdy i dávno zapomenutých příznaků, které ale nejspíš nebyly plně vyléčeny, ale jen potlačeny.

Co mohu od homeopatické léčby očekávat?

Většinou do několika dní po podání správného léku nastává přechodné zhoršení a následné znovuobjevení starých potíží. Důležité je upozornit, že toto je velmi dobrá reakce organizmu a vše probíhá tak jak má.Po krátké době tyto přechodné potíže odeznívají a tak jak se organizmus regeneruje dochází ke zlepšování celkového zdraví.
Účinek jednorázového podání je individuální. U zdravějších jedinců stačí např. 1 dávka za několik let, u chronicky nemocných lidí je nutno počítat s delší dobou a častějším opakování léku.
Za zlepšení je třeba považovat vše kde dochází k posunu k lepšímu, nejen u  fyzických symptomů, důležitá je také celková energie a kvalita spánku.

Od homeopatické léčby lze tedy očekávat, že po přechodném zhoršení nastane postupné zlepšování a ideálně odeznění potíží, dle možností a vitality každého člověka.

Výhody homeopatické léčby

 • Homeopatický lék stimuluje organismus a jeho léčebné síly a tím lze dosáhnout lepší úrovně zdraví.
 • Lék je většinou podáván na širší spektrum potíží, ne pouze na jeden fyzický symptom.
 • Vhodná pro všechny věkové kategorie od kojenců po lidi v důchodovém věku.
 • Léčba je naprosto netoxická.
 • Léky nevytváří závislosti.
 • Léčba je bezpečná.