Švýcarsko uznává a hradí homeopatii od května 2017

10. května 2017

Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění

Homeopatie a antroposofie patří ve Švýcarsku od května 2017 mezi trvale hrazené zdravotní výkony z veřejného zdravotního pojištění. Stalo se tak spolu s několika dalšími obory ústavně uznané komplementární medicíny v reakci na výsledek lidového hlasování. Akupunktura je trvale hrazena již dnes. Kromě zájmu pacientské veřejnosti a politiky svou roli sehrává nákladová efektivita homeopatik (a podobně antroposofik nebo spagyrik). O nákladové efektivitě hovoříme i u tradičních rostlinných léčivých přípravků. Význam má i klinická zkušenost s terapeutickou účinností v běžné klinické praxi, jedná-li se ovšem o homeopaticky nebo antroposoficky správnou praxi, jež odvisí od obsahu a úrovně zdravotnického vzdělávání v těchto oblastech. Právně vzato nemusí jít o přímočarou přírodovědeckou příčinnost mezi použitou farmakoterapií a změnou zdravotního stavu pacienta, jestliže postačuje míra pravděpodobnosti příčinnosti v právním smyslu.

více zde: https://zdravotnickepravo.info/homeopatie-antroposofie-a-verejne-zdravotni-pojisteni/

Zdroj: Ivo Telec
profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
advokát a mezinárodní rozhodce

https://zdravotnickepravo.info